Socialforskningsfonden

 

 

Stiftelsen Socialforskningsfonden har bildats av FORSA. Stiftelsens uppgift är att främja forskning inom det sociala området. Den inledande uppgiften är att samla pengar till fonden. Dessa ska så småningom kunna sökas till vetenskapliga projekt, forskningsinformation och andra verksamheter som direkt eller indirekt kan bidra till kunskapsutveckling och förståelse av sociala problems uppkomst och lösningar.

Hittillsvarande arbete har ägnats åt marknadsföring genom kontakter med myndigheter och företag, i syfte att sprida information och söka ekonomiskt eller annat stöd till fonden. Arbetet har hittills resulterat i blygsamma belopp.

 

Stiftelsen har under de första åren haft en egen styrelse. Från och med 2002 ansvarar FORSA:s förbundsstyrelse för stiftelsens verksamhet.

Om Du vill bidra till fonden, kontakta Monica Grahn:
Monica Grahn
Garvaregatan 12
602 21 Norrköping
e.monica.grahn@gmail.com

Har Du idéer om sponsorer eller bidragsgivare, kontakta någon i FORSA:s styrelse.