Förslag på presentationer/call for abstracts


Vi tackar för alla intressanta abstracts som skickats in! Information om när de olika presentationerna kommer äga rum här: http://www.forsa.nu/Verksamhet/Program.aspx


Vi vill välkomna praktiker och forskare att medverka i det nationella symposiet genom att skicka in förslag på presentation (abstract) som de vill framföra under de parallella sessionerna.
 
Vi välkomnar presentationer om så väl planerade som pågående och avslutade projekt.
 
Tiden för presentationen är 15 minuter och därefter ges under 5 minuter utrymme för frågor och diskussion.

Sista dag för att skicka in förslag är den 15 januari 2015. 

Konferensspråk är svenska.
 
Ditt förslag ska ha en rubrik och får omfatta högst 300 ord.
 
Ett förslag till presentation (abstract) är en kort sammanfattning av presentationen. Den bör innehålla en bakgrund och syfte med projektet, en kort beskrivning av metod eller tillvägagångssätt, resultat och/eller slutsatser av projektet. 
 
Besked om deltagande lämnas senast den 31 januari 2015.

Du anmäler ditt förslag till presentation här:


Kontakt och upplysningar:

Martin Börjesson, Linköpings universitet: martin.borjeson@liu.se

Irene Johansson, Norrköpings kommun: irene.johansson@edu.norrkoping.se

Annika Taghizadeh Larsson, Linköpings universitet: annika.t.larsson@liu.se

Susanna Löfgren, Svenska Kyrkan: susanna.lofgren@svenskakyrkan.se

Veronika Wallroth, Linköpings universitet: veronika.wallroth@liu.se