Schema för de parallella seminarierna (24 mars, kl 14:30-15:30):

  Läs alla abstracts här: Abstractbok.pdf [364kB pdf]

   Lokaler kommer senare. Alla seminarierna kommer avhållas i Louis de Geer, Konsert och Kongress, Norrköping.


SESSION 1, Transnationellt socialt arbete

Tiggeri - en transnationell fråga som berör och utmanar
Presentatör: Päivi Turunen

Att bemöta människor med värdighet
Presentatör: Kerstin Svensson

Moderator: Veronika Wallroth 

SESSION 2, Utanförskap och egenmakt

BIV/BIS - Barn i Väntan/Barn i Start
Presentatör: Jan Persson

För öppenhet och förståelse – mot rasism
Presentatör: Birgitta Hägg

Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken
Presentatör: Eva Samuelsson, Stockholms universitet

Moderator: Susanna Löfgren

SESSION 3, Migration och anhörigskap

Det blandade anhörigskapet - i grupper med annan etnisk bakgrund än svensk
Presentatör: Maria Wolmesjö

Migration och etnicitet i äldreomsorgens vardag: dilemman och utmaningar
Presentatör: Palle Storm

Kulturarvets sociala inkluderingar och exkluderingar – Insamlingar av berättelser om och med ”invandrare” vid svenska kulturarvsinstitutioner ca 1970–2015.
Presentatörer: Jesper Johansson

Moderator:  Annika Taghizadeh Larsson

SESSION 4, Individen och samhället

Stuprör och hängrännor
Presentatörer: Karin Alexanderson och Kari Jess

Arbetslinjen i fokus. En analys av flyktings- och etableringspolitiken.
Presentatörer: Petra Ahnlund och Eva Wikström

Möte med människor av annan tro
Presentatör: Maria Bard

Moderator: Marie Gustavsson, Linköpings universitet