Workshop 1:  "Socialt arbete och migration" 
Forskare och författare till boken Socialt arbete och migration diskuterar aspekter av migration inom fältet socialt arbete. Presentatörer: Norma Montesino, Lunds universitet, redaktör Erica Righard, Malmö högskola,redaktör Sabine Gruber, Linköpingsuniversitet, medförfattare Tabitha Wright Nielsen, Lunds universitet, medförfattare.

Moderator: Martin Börjeson

Workshop 2:  ”Att arbeta med nationell integrationsproblematik på nationell, regional och lokal nivå” 
Erfarenheter och reflektioner från SIK-projektet (Samverkan,Integration och Kunskap), som 2010-2014 var ett samverkansprojekt vid Linköpingsuniversitet med medel från Europeiska integrationsfonden. Presentatörer: Helene Elvstrand & Magnus Jansson, Linköpings universitet Axel Ågren, utvärderare Elin Selig, projektledare,Katrineholm 

Moderator: Anita Johansson

Workshop 3:  ”Östgötakommissionen för folkhälsa” 
Under 2012-2014 har kommissionen belyst hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv med utgångspunkt i bl a socioekonomiska-,miljö-, genus-, mångfald/ickediskriminerings-och livscykelperspektiv, samt analyserat orsaker till skillnader och gett rekommendationer till insatser på regional och lokal nivå för hur skillnaderna kan minskas. Presentatörer: Margareta Kristenson, prof. Linköpings universitet Annika Larsson, Region Östergötland. 

Moderator: Marie Gustavsson

Workshop 4:  ”Arbete och välfärd i migrationenstidevarv” 
Vår tid har kallats the age of migration. Vid seminariet problematiseras den pågående omvandlingen av den svenska välfärdsmodellen i en tid av globalisering och världsomspännande migration. Presentatörer: Magnus Dahlstedt, Anna Gavanas, Branka Likic-Brboric, REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle), Linköpings universitet.

Moderator: Ann-Christine Larsson

Information om lokaler kommer.