Välkommen till årets NaPSA-konferen i Stockholm Årets ämneskonferens i socialt arbete arrangeras av Södertörns högskola och Marie Cederschiöld högskola. Konferensen äger rum på Södertörns högskola i Flemingsberg, Stockholm den 22-23 mars 2023.

Mer information hittar du via konferensens hemsida