Den 23 mars genomförs årsmöte för FORSA Riks på Södertörns högskola kl. 13:15-15:00

FORSA Riks välkomnar samtliga medlemmar. Det går även bra att delta via Zoom via följande länk: https://lu-se.zoom.us/j/63575939576

Kallelse, dagordning samt bilagor finns här:

Dagordning och verksamhetsberättelse årsmöte 2023

Revisionsberättelse Forsa Riks avseende 2022_230225_132808

PM avseende revision av Forsa Riks 2022