FORSA@Broadway:Testmiljö Norrköping - äldre och välfärdsteknik

FORSA@Broadway:Testmiljö Norrköping - äldre och välfärdsteknik

 

Testmiljö Norrköping har testat olika produkter, tjänster och arbetsprocesser som underlättar för äldre i deras vardag.
En del i Testmiljön har varit att låta äldre testa olika applikationer via en surfplatta, t.ex. applikationer som påminner om att ta sin medicin, men också applikationer för nöje.

Ann-Christine Larsson som är projektledare kommer att tillsammans med Marianne Carlberg och Sara Hercules berätta dels om tester som genomförts, dels om vad det innebär som en av damerna säger ”att kunna vara med i matchen” när det gäller ”ny” teknik, trots att man passerat 80 år.

Varmt välkommen att delta vid FORSA:s café som inleds med 30 minuters presentation om aktuella frågor inom socialt arbete. Presentationen efterföljs av samtal i avslappnad miljö i gemytliga Café Broadway! Mat och dryck finns att beställa på plats! 

Välkomna!
Onsdagen 2/11 kl. 17.00-18.00
Café Broadway, Bråddgatan 26


Facebook: www.facebook.com/FORSAostergotland

Kontakt: axel.agren@gmail.com2016-10-26