FORSA Östergötland och FORSA riks vill tacka alla som deltog vid symposiet!FORSA Östergötland i samarbete med FORSA riks presenterar 2015 års nationella symposium:

Det globala i det lokala 

23-24 mars, 2015 Norrköping


Idag är det mer uppenbart än någonsin tidigare att våra villkor påverkas av globala 
förhållanden och förändringar. Det som händer i vår omvärld innebär utmaningar 
för det sociala arbetets lokala praktik. Omvärldsförändringarna påverkar oss, men
vi måste också påverka omvärlden. Därför behöver vi diskutera och förstå mer av de här processerna.

Välkommen till FORSA:s nationella symposium i Norrköping 2015 

Kontakt: axel.agren@gmail.com     073-5593920
marie.gustavsson@liu.se         

fasad vattenspegel


Louis De Geer, Konsert och kongress i Norrköping är platsen för 2015 års nationella symposium.