Senaste nytt:

Årsmöte med FORSA Riks, onsdagen den 20 mars 2024 kl. 10.00 – 12.00 i Östersund, Kunskapens väg 8: mötesrum P2517, kallas allmänt för Bävern. Lokalen ligger i det som kallas P-huset, på plan 2, det vill säga samma hus och våningsplan som socialt arbete.

Se följande länk till Campuskarta Öster...

Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Inbjudan till ett Forsa-seminarium om sexualbrottsprevention riktad mot utövare av sexuellt våld

Sexuellt våld är ett allvarligt samhällsproblem. På senare år har vikten av...

Inbjudan Forsa Norr om fattigdom

Forsa Norr bjuder in till en seminarieserie om fattigdom hösten 2023. Medverkande kommer att vara forskare, praktiker, samt representanter från den ideella och offentliga sektorn. Vid varje tillfälle ges tematiska presentationer om fattigdom samt avslutas med en p...

Förbundet för forskning och praktik i socialt arbete

I FORSA är det sociala arbetet i centrum, med frågor som:

  • Hur ska vi förena socialt arbete i teori och praktik?
  • Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför?
  • Hur ser förhållandet ut mellan praktik, utbildning och forskning i socialt arbete?

Bli medlem

För en levande debatt krävs dialog, därför vill vi att du deltar i det sociala arbetets utveckling!

Mer information och anmälan hittar du under bli medlem.

Socialvetenskaplig tidskrift

Vill du veta mer om vår tidskrift, Socialvetenskaplig tidskrift?

Mer information hittar du här