FORSA Mitt

Ordförande för Forsa Mitt är john.brauer@oru.se.

Vill du bli medlem i FORSA Mitt? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu. Medlemsavgift för FORSA Mitt betalas via kontonummer 216474-7.