FORSA Stockholm

Vill du bli medlem i FORSA Stockholm? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgift till Forsa Stockholm via Postgiro 489 59 75-3.

Årsmöte 2022

FORSA Stockholm kallar till årsmöte. För mer information se följande filer:

Inbjudan till konstituerande årsmöte för FORSA Stockholm 2022

Kallelse till Konstituerande årsmöte Forsa Stockholm 2022