FORSA Stockholm

Vill du bli medlem i FORSA Stockholm? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgift till Forsa Stockholm via Postgiro 489 59 75-3. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish, nummer: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i formuläret på denna sida: bli.medlem.forsa.nu

Årsmöte 2023

Välkomna till årsmöte för FORSA Stockholm, tisdagen den 21 februari 2023, kl. 17.00. Mötet genomförs digitalt via Zoom, (länk i bifogad fil, inbjudan) och är öppet för alla. Det är dock endast medlemmar som kan rösta. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift till Postgiro 489 59 75-3, FORSA Stockholm. I medlemsavgiften ingår årsprenumeration på Socialvetenskaplig Tidskrift. Ordinarie medlemsavgift är 345 kr/år. Studerande och pensionärer betalar 175 kr/år. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish, nummer: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i formuläret på denna sida: bli.medlem.forsa.nu

För mer information se följande filer:

Inbjudan till årsmöte för FORSA Stockholm 21 februari 2023.pdf

Dagordning för årsmöte Forsa Stockholm 21 februari 2023.docx

Förslag till reviderade Stadgar Forsa Stockholm 2023.pdf