FORSA Norr

FORSA Norr vill skapa kontaktytor där kunskapsutbyten om det sociala arbetets praktik och forskning kan ske. Föreningen riktar sig till praktiker, forskare och studenter som verkar i Norr. I FORSA Norr ingår Västerbotten, Gävleborg, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Medelpad.

Som medlem får du bland annat Socialvetenskaplig tidskrift hemskickad till dig. Under "Lokala nyheter" och "Protokoll" blir du som medlem uppdaterad på vad som händer i föreningen och möjligheterna att medverka på olika evenemang. Vi finns även på Facebook, följ oss gärna HÄR.

OM MEDLEMSKAP

Så här gör du för att bli medlem i lokalföreningen Forsa Norr:

  1. Betala medlemsavgift till Forsa Norr, Plusgiro 490 57 37-5. Skriv ditt namn och Forsa Norr som meddelande. Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer.
  2. Registrera dig HÄR.

Ändra adressuppgifter OBS När du ändrar adress – anmäl den under medlemsuppgifter.

STYRELSEN FORSA Norr 2023:

Eva Wikström, ordförande Vakant kassör Ledamöter: Sanna Bergman Magnus Bergmark Gunilla Egonsdotter Jan Lindberg Anna Samén Bo Söderqvist Päivi Turunen Åsa Olofsson

Vid frågor får du gärna höra av dig till: eva.wikstrom@umu.se

Bakgrund till FORSA

Förbundet för forskning och praktik i socialt arbete (FORSA) bildades den 8 november 1984 i Lövånger där Bengt Börjeson valdes till dess första ordförande. Det var denna förening som idag går under namnet FORSA, och som sedan dess också utmynnat i sex lokalavdelningar samt systerorganisationer i våra nordiska grannländer.

Enligt § 2 i föreningens stadgar är målen • att främja utvecklingen inom det sociala arbetets område. • att verka för utbytet av kunskaper, erfarenheter och resultat mellan forskningens och det sociala arbetets praktik. • att befrämja forskarnas möjligheter till publicering. • att förbättra villkoren för forskningen och forskarutbildningen i socialt arbete. • att verka för positiva kontakter med forskningsråd och andra myndigheter. • att verka för internationellt samarbete mellan forskare i socialt arbete.

Läs mer om FORSAs historia här.

Nyheter

MEDLEMSMÖTE/ÅRSMÖTE

Sker den 4/4 kl 18.00. OBS! alla är välkomna, men endast medlemmar får rösta.

Föreningsåret 2023 har varit innehållsrikt: vi har arrangerat fyra digitala seminarier om fattigdom. Det var mycket bra föredrag och välbesökta med deltagare från hela Sverige. Som betalande medlem kan du få länk till tre av seminarierna som finns inspelade. Hör av dig till mig så får du länkar: eva.wikstrom@umu.se

Forsa norr har också deltagit med andra lokala förbund i samtal med regeringskansliet angående förslag om ny examensordning för socionomprogrammet. Forsas respons till utredarens förslag, är att behålla generalistutbildningen och examensmålens formulering i nuvarande form, kanske hellre att det skapas påbyggnadskurser på masternivå inriktade på ungdomskriminalitet. Inför årsmötet kommer vi att skicka ut en dagordning med årsberättelse där du mer i detalj kan läsa om vad som pågått i ForsaNorr under det gångna året.

Årsmöteshandlingar 2024

KOMMANDE EVENT UNDER 2024

Tillsammans med lokalföreningarna och med Forsa riks kommer vi att fortsätta ge digitala seminarium om aktuella teman. Under året kommer det handla om ”utmaningar och goda exempel för att förebygga ungdomsbrottslighet”. Vid ett tillfälle kommer vi i forsaNorr arrangera ett seminarium från oss. Vad tycker du vi ska presentera – har vi goda exempel, något specifikt vi gör i det sociala arbetet i norr som bör lyftas fram? Kom med förslag och var med och hjälp till att göra bra inslag! MEDLEMSMÖTE/ÅRSMÖTE

KOMMANDE EVENT UNDER 2024

Tillsammans med lokalföreningarna och med Forsa riks kommer vi att fortsätta ge digitala seminarium om aktuella teman. Under året kommer det handla om ”utmaningar och goda exempel för att förebygga ungdomsbrottslighet”. Vid ett tillfälle kommer vi i forsaNorr arrangera ett seminarium från oss.

Missa inte årets nordiska Forsakonferens i samarrangemang med NASSW som sker i Göteborg 17-19 juni. Här kommer mycket spännande som hör det sociala arbetet till att presenteras och diskuteras. Kan inte nog understryka att konferensen är till för socialarbetare, forskare, studenter och klientorganisationer.

Har du något som du vill tipsa om får du gärna höra av dig. Vi sprider gärna på vår facebook-sida.

Håll dig också uppdaterad om vad som händer i Forsa norr och de andra lokalföreningarna gnm hemsidan.

https://www.forsa.nu/avdelningar/norr

BLI MEDLEM/BETALA MEDLEMSAVGIFT:

Har du inte ännu förnyat medlemsavgiften för 2024 – då är det hög tid: https://bli.medlem.forsa.nu/

Protokoll styrelsemöten