FORSA Norr

Arbete med att nystarta Forsa Norr (Dalarna, Gästrikland och norrut) pågår. Kontaktperson är Eva Wikström

Vill du bli medlem i FORSA Norr? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgift till Forsa Norr via Plusgiro 490 57 37-5.