Styrelsen

FORSA:s styrelse väljs av årsmötet och träffas fyra gånger per år. Styrelsen har ett övergripande ansvar för de olika verksamhteerna och arbetar också för att utveckla verksamheten.

Ordinarie ledarmöter:

 • Ordförande: Alexandru Panican, alexandru.panican@soch.lu.se
  Kassör: Lena Lernå lena.lerna@lnu.se
  Sekreterare: katarina.hollertz@gmail.com

  Ordinarie ledamöter:
  Syd: Carin Cuadra
  Småland: Jesper Johansson
  Mitt: John Brauer
  Väst: Helena Mäki
  Norr: Eva Wikström
  Stockholm: Ann-Sofie Bergman
  Östergötland: Jessica Sjögren

  Suppleanter:
  Småland: Mikael Skillmark
  Väst: Lina Palmqvist
  Östergötland: Hanna Karlborg
  Syd: Heléne Hardenstedt
  Norr: Camilla Carpholt
  Mitt: Vakant
  Stockholm: Magdalena Elmersjö

  Revisorer: Mikael Bengtsson och Märit Malmberg Nord
  Revisorssuppleanter: Verner Denvall och Björn Andersson
  Valberedning: Torbjörn Forkby. Sabine Gruber och Johan Lindgren