Vad gör FORSA?

FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att

  • Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
  • Verka för utbyte på likvärdiga villkor
  • Stimulera till internationellt samarbete

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete.

FORSA består av ett riksförbund med ett antal lokalföreningar över hela Sverige, se länkarna allra högst upp på sidan. Förbundet samverkar med andra FORSA-föreningar i Norden och är anslutet till International Council for Social Welfare (ICSW)

Styrelsen

FORSA:s styrelse väljs av årsmötet och träffas fyra gånger per år. Styrelsen har ett övergripande ansvar för de olika verksamheterna och arbetar också för att utveckla verksamheten.

  • Ordförande: Alexandru Panican
  • Kassör: Ludvig Lindgren
  • Sekreterare: Rúna Baianstovu

En ordinarie ledamot från varje lokalförening:

Yvonne Zätterman Åberg (FORSA Stockholm) Elizabeth Martinell Barfoed (FORSA Syd) Magnus Wiberg (FORSA Östergötland) Maria Edman (FORSA Norr) Jesper Johansson (FORSA Småland) John Brauer (FORSA Mitt)

En suppleant från varje lokalförening:

Ann-Christine Larsson (FORSA Östergötland) Marek Perlinksi (FORSA Norr) Magnus Wallinder (FORSA Småland) Karl Ahlman Ståhl (FORSA Syd) Emma Braconier (FORSA Stockholm) Vakant (FORSA Mitt)

Revisor: Inga-Lill Felizia Revisorssuppleant: Martin Börjeson

Valberedning inför 2019: Elisabet Cedersund Johan Lindgren