Bengt Börjesson - mottagare av FORSA-priset 1999

1999 mottog Bengt Börjesson FORSA-priset med motiveringen:

Bengt Börjesson nomineras för sin långvariga forskargärning inom socialt arbete. Vid Barnbyn Skå har han byggt upp en verksamhet som på ett fruktbart sätt förenade behandling, teoris och forskning. Bengt Börjesson är en ypperlig förebild för såväl det sociala arbetets forskning som dess praktik, inte minst för sitt aldrig svikande engagemang för klienterna.