FORSA Östergötland

Vill du bli medlem i FORSA Östergötland? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgiften till FORSA Östergötland via bankkonto på Swedbank, 974591155-3, med clearing 8480-6.

Inbjudan till FORSA Östergötlands årsmöte och samtal om äldres ensamhet och vård av döende som samhällsproblem

22 mars 2021, kl 17:00. FORSA Östergötland inbjuder till samtal och årsmöte. Inbjudan och årsmöteshandlingar i bifogad PDF-fil. Varmt välkommen hälsar FORSA Östergötlands styrelse

Föreläsning - En normal människa?

Ta del av föreläsningen: Gustaf Marcus - En normal människa? Normaliseringen sedd genom skönlitteraturen runt sekelskiftet 1900. Filmen hittar du

Föreläsningen arrangeras FORSA Östergötland och är en del av Kulturnatten + Norrköping.