FORSA Syd

Vill du bli medlem i FORSA Syd? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgift till Forsa Syd via Plusgiro 491 54 18-0.

Styrelse Forsa Syd 2020

Ordförande: Carin Cuadra

Kassör: Katarina Möllerberg
Sekreterare: Karl Ahlman Ståhl

Ordinarie ledarmöter:
Annica Tempte
Stina Balldin

Suppleanter:
Karl Eriksson
Maria Svensson
Åsa Alftberg
Margareta Fehland
Marie Engqvist Ridell

Revisor:
Olof Samuelsson

2021-03-03 Seminarie - En hållbar socialtjänst?

Forsa Syd vill uppmärksamma gällande ett seminarium om utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47”. Utredningen innehåller flera förslag som, om de genomförs, har stor påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning oc...

För att uppmärksamma World Social Work Day bjuder FORSA Syd in till lunchseminarium över Zoom tisdagen den 16/3 kl. 12.15-13.15. Under titeln ”Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och metoder” berättar Nataliya Thell om sitt pågående forskningsprojekt om hur informati...