FORSA Småland

Vill du bli medlem i FORSA Småland? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu

Plusgirokonto: Medlemsavgift till FORSA Småland betalas via Plusgirokonto, 14 13 73 - 1.

Ordförande

Jesper Johansson
(jesper.johansson@lnu.se)

Vice ordförande

Mikael Skillmark
(mikael.skillmark@ju.se)

Kassör

Mats Karlsson
(kapten.karlsson@hotmail.com)

Övriga ledamöter

Kulla Persson Kraft
(kulla.persson.kraft@lnu.se)

Maria Alm
(maria.alm@lnu.se)

Therese Magnusson
(therese.magnusson@lnu.se)

Mats Anderberg
(mats.anderberg@lnu.se)

Martha Alvarado Thofelt
(marlinnea@gmail.com)

Angelica Florin
(angelica.florin@ju.se)

Diana Kajic
(diana.kajic@ju.se)

Revisorer

Magnus Wallinder
(nusder_1011@hotmail.com)

Lena Lernå
(lena.lerna@lnu.se)

Revisorsuppleanter

Petra Höglund
(petra.hoglund1@gmail.com)

Anders Göransson
(anders.goranson@vaxjo.se)

Valberedning

Åsa Söderkvist Forkby
(asa.soderqvist@lnu.se)

Sofia Enell
(sofia.enell@lnu.se)

Martin Kvist
(martin.kvist@lnu.se)

Ledamot till riksförbundets styrelse

Ordinarie: Jesper Johansson

Ersättare: Mikael Skillmark

FORSA Småland bjuder in till FORSA-café!

Så snart nästa FORSA-café är färdigplanerat kommer information att läggas ut här. Håll utkik!

............

Protokoll och brev till medlemmar finns kan ni hitta genom att klicka på länkarna nedan.

Brev till medlemmarna i FORSA Småland april 2020.pdf

...

FORSA Småland har haft fyra utåtriktade FORSA Caféer under 2021 (samtliga har varit digitala dels som en anpassning till Covid 19 pandemin och dels som ett sätt att kunna locka fler seminariedeltagare från olika delar av Småland och även andra delar av landet).

FORSA Café den 8/3, Temat var: ”Uts...