Nyheter

Forsa Riks kallar till årsmöte

Forska Riks kallar till årsmöte i Norrköping, fredagen den 27 mars 2019 kl. 15:00 – 18.00.

Adress: Bredgatan 33, Kåkenhus, Campus Norrköping, lokal K6A.

Dagordningen hittar du här

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Forsa Riks

Nu finns ett nytt nummer av Socialvetenskaplig tidskrift tillgängligt. Det är ett temanummer med titeln Välfärd. För mer information om innehållet, gå in på Socialvetenskalig tidskrifts hemsida

Inbjudan till bokrelease – ”Renässans för socialpedagogik? En bok om socialpedagogisk bildning” - i samband med FORSA Östergötlands årsmöte
25 februari 2020, Norrköping. Mer information finns via denna länk: Inbjudan Bokrelease och årsmöte FORSA Östergötland 25 feb 2020.pdf

Nordisk Forsa-konferens i Reykjavik 2020
Den fjärde till sjätte november 2020 arrangerar de nordiska Forsa-föreningarna en gemensam konferens i Reykjavik, Island. Titel och tema för konferensen är: No one will be left behind: Social Work and Sustainability: Opportunities and Challenges for soci...

Socialvetenskaplig tidskrift - Temanummer om kritiskt socialt arbete
Socialvetenskaplig tidskrift planerar att ge ut ett temanummer om kritiskt socialt arbete. Mer information finner du på tidskriftens hemsida: Socialvetenskaplig tidskrift

2018 fastslog alla nordiska FORSA-föreningar en gemensam deklaration. Den finns att läsa via följande länk: FORSA Joint declaration 2018