Hans Swärd - mottagare av FORSA-priset 2018

2018 mottog Hans Swärd FORSA-priset med motiveringen:

"Med långvarigt engagemang har professor Hans Swärd under flera decennier intresserat sig för de mest utsatta i samhället och deras livsbetingelser. Genom den forskning i socialt arbete som Hans Swärd har bedrivit har han åstadkommit förbättringar och ett paradigmskifte i sättet att stödja hemlösa som bland annat bidragit till att byta fokus från människan som socialt problem till strukturellt betingade faktorer som orsakar hemlöshet. Hans Swärd har ett brett engagemang i socialt arbete och socialpolitik, han har bidragit med mycket värdefull kunskap om den kantstötta välfärden."