FORSA Väst

FORSA Väst vill minska glappet mellan det sociala arbetets praktik och forskningsfält. Vi skapar mötesplatser för studenter, forskare och praktiker som verkar i Väst. I FORSA Väst ingår Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland.

Som medlem får du bland annat Socialvetenskaplig tidskrift hemskickad till dig. Under "Lokala nyheter" och "Protokoll" får du som medlem koll på vad som händer i föreningen. Vi finns även på Facebook, följ oss gärna FORSA Väst

OM MEDLEMSKAP
Så här gör du för att bli medlem i lokalföreningen Forsa Väst:

  1. Betala medlemsavgift till Forsa Väst: Bankgiro 5462-8508. Skriv ditt namn som meddelande.
    Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer.
  2. Registrera dig HÄR

STYRELSEN FORSA VÄST 2021:

Ordförande: Helena Mäki (helena.falk.maki@gmail.com)
Kassör: Lotta Persson

Ordinarie ledamöter:
Katarina Hollertz (vice ordförande)
Danka Miscevic
Markus Sundemo
Zulmir Becevic
Anna Ryan Bengtsson

Revisor: Birgitta Göransson

Valberedning: Margareta Carlén

HÄR PUBLICERAS VÄSTS LOKALA NYHETER LÖPANDE

2021-05-08 MEDLEMSBREV

Hej medlem i Forsa väst! FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik. I år har vi haft fokus på socialtjänsten: känslohantering i socialtjänsten och utredningen om en ny...

Protokoll/handlingar FORSA Väst


Följ med i vad som händer lokalt i föreningen! Här publicerar Forsa Väst protokoll och handlingar från styrelsemöten och årsmöten.

FORSA Väst årsmöte 2021. Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.pdf

FORSA Väst. Ekonomisk rapport 2020.pdf

Inbjudan ...