FORSA Väst

FORSA Väst vill minska glappet mellan det sociala arbetets praktik och forskningsfält. Vi skapar mötesplatser för studenter, forskare och praktiker som verkar i Väst. I FORSA Väst ingår Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland.

Som medlem får du bland annat Socialvetenskaplig tidskrift hemskickad till dig. Under "Lokala nyheter" och "Protokoll" får du som medlem koll på vad som händer i föreningen. Vi finns även på Facebook, följ oss gärna FORSA Väst

OM MEDLEMSKAP
Så här gör du för att bli medlem i lokalföreningen Forsa Väst:

  1. Betala medlemsavgift till Forsa Väst: Bankgiro 5462-8508. Skriv ditt namn som meddelande.
    Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer.
  2. Registrera dig HÄR

STYRELSEN FORSA VÄST 2022:

Helena Mäki ordförande och är utbildad socionom och beteendevetare med inriktning konfliktlösning. Idag arbetar hon som kurator på Habiliteringen barn och ungdom, VGR.

Lotta Persson föreningens kassör och är socionom och arbetar nu som socialsekreterare inom vuxen/boende Göteborgs stad. Har tidigare arbetat inom ekonomiskt bistånd och HVB hem. Lotta drivs av att förbättra samt påvisa att kunskap och goda exempel redan finns.

Ordinarie ledamöter:

Katarina Hollertz, även vice ordförande, är socionom och lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om arbetsmarknad, socialpolitik och organisatoriska villkor för socialt arbete.

Zulmir Bečević är universitetslektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hans forskningsteman handlar om barn- och ungas livsvillkor i bred bemärkelse, ofta med fokus på mångdimensionell utsatthet, social och ekonomisk ojämlikhet, medborgarskap, delaktighet och exkludering.

Markus Sundemo är vald suppleant och är utbildad socialpedagog genom Högskolan Väst och socionom med inriktning myndighetsutövning på Göteborgs Universitet. Markus som behandlare i särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) i Ale kommun. I SU gruppen har de fokus på eleven men erbjuder även stöd för föräldrar. Arbetet innebär också en tät kontakt med socialtjänsten och elevens hemskola.

**Vakant styrelsepost sen december 2022

Föreningens andra förtroendevalda:

Birgitta Göransson har ett uppdrag som revisor och är leg psykolog, leg psykoterapeut och hedersdoktor vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Björn Andersson har ett uppdrag som revisor och är universitetslektor på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Margareta Carlén sitter i valberedning och är lektor i pedagogik vid högskolan i Borås. Margareta är verksamhetschef för FoU Sjuhärad Välfärd, ett samarbete mellan högskolan och sju kommuner som bedriver praktiknära forskning inom välfärdsområdet.

Vid frågor får du hör gärna av dig till: helena.falk.maki@gmail.com

FORSA Väst protokoll och handlingar


Följ med i vad som händer lokalt i föreningen! Här publicerar vi i FORSA Väst protokoll och handlingar från styrelsemöten och årsmöten.

FORSA Väst styrelsemöte december 2022. Protokoll.pdf

FORSA Väst styrelsemöte oktober 2022. Protokoll.pdf

FORSA Väst st...

HÄR PUBLICERAS VÄSTS LOKALA NYHETER LÖPANDE

INBJUDAN TILL ETT ÖPPET SAMTAL OM HEMLÖSHET

Välkommen till ett öppet samtal om hemlöshet Antal personer som är bostadslösa har ökat från cirka 17 000 till 34 000 personer mellan åren 2005 och 2011. Boendeinsatser för människor i hemlöshet har fördubbl...

Välkommen till #lokalaperspektiv2022

Inför valet 2022 bjöd FORSA Väst och samarbetspartners in till en serie med konstruktiva och kritiska samtal om våra mest angelägna socialpolitiska frågor. FORSA Väst var initiativtagare till samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som arrangerades i samarbete m...

FORSA Väst söker projektkoordinator för #lokalaperspektiv2022

Korta fakta om jobbet:
  • Omfattning: Deltid (ca 30-40 timmar/månad)
  • Varaktighet: 1 februari – 30 september
  • Anställningsform: Tidsbegränsad
  • Plats: Göteborg/Väst-Sverige
Om arbetet:

Forsa Väst är en ideell organisation som arbet...