Nordisk Forsa-konferens i Reykjavik 2020
Den fjärde till sjätte november 2020 arrangerar de nordiska Forsa-föreningarna en gemensam konferens i Reykjavik, Island. Titel och tema för konferensen är: No one will be left behind: Social Work and Sustainability: Opportunities and Challenges for social work practice, education and research.

Mer information finner du på konferensens hemsida.