Bli medlem i FORSA!

FORSA välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Lokalföreningar

Forsa är uppbygt av sju lokalföreningar. Som medlem i Forsa är du alltså ansluten till den lokalförening som har upptagningsområde där du är bosatt. För att hitta din förening, gå in på sidan om lokalföreningar.

Kostnad

Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande respektive pensionärer. Avgiften betalas årsvis till din lokalförening. Betalningsuppgifter finns på respektive lokalförenings hemsida

Så här gör du för att bli medlem

Vill du bli medlem i FORSA? Välj en av de andra lokalföreningarna genom att registrera dig via bli.medlem.forsa.nu samt betala medlemsavgift till angivet plusgiro/konto. Fyll i dina kontaktuppgifter samt lokalförening och medlemstyp (ordinarie respektive studerande/pensionär) via följande formulär.

Frågor kontakta FORSA:s ordförande Alexandru Panican alexandru.panican@soch.lu.se eller kassör Lena Lernå lena.lerna@lnu.se

Hantering av personuppgifter

De uppgifter du fyller i hanteras av kassör i respektive lokalförening. E-postadress samt telefonnummer används vid inbjudningar till evenemang samt att distribuera information från FORSA på nationell och lokal nivå. Adressuppgifterna skickas till distributör av Socialvetenskaplig tidskrift. Styrelsen för FORSA på nationell nivå har antagit en policy för datahantering.