Genomförda FORSA caféer

Under 2020 har fyra forsa café kunnat genomföras, trots begränsningarna som COVID-19 restriktionerna medför i samhället. Vissa av Caféerna har utifrån COVID 19 synpunkt genomförts via onlineverktyget zoom, där både åskådare och föreläsare har deltagit. För att läsa om de olika caféerna, klicka på länken ovan, "Genomförda FORSA caféer".

28 januari, FORSA café nummer ett- "Familjeorienterat boendestöd – praktiskt och socialt föräldrastöd" I syfte att bättre möta de behov som kan finnas i familjer med föräldrar som har kognitiva funktionsnedsättningar eller varaktig psykisk ohälsa, utvecklades insatsen familjeorienterat boendestöd i Växjö kommun. Under föreläsningarna beskrivs bland annat den bakomliggande idén, positiva erfarenheter av insatsen, svårigheter längs med vägen och hur det är att arbeta familjeorienterat som boendestödjare

25 februari, FORSA café nummer två "Spaning efter trender i samverkan forskning och praktik i socialt arbete" Professor Torbjörn Forkby, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, diskuterar trender i samverkan mellan forskning och praktik i socialt arbete. Han beskriver också sina tidigare och nuvarande erfarenheter av samverkan, vilka generella lärdomar han har gjort och vilka möjligheter och utmaningar för samverkan mellan forskning och praktik han ser i den närmaste framtiden.

29 september, FORSA café nummer tre "Spaning om Coronakrisen – konsekvenser för det sociala arbetet och dess målgrupper" Paneldebatt mellan forskare och praktiker under temat ”Spaning om Coronakrisen – konsekvenser för det sociala arbetet och dess målgrupper. Vi befinner mitt i en pandemi med anledning av Coronakrisen. Förutom att vara en hälsokris har Coronakrisen också inneburit politiska, ekonomiska och sociala utmaningar och spänningar för individer, grupper och samhällen. Vilka konsekvenser har Coronakrisen särskilt haft för det sociala arbetet och dess olika målgrupper? Vilka likheter och skillnader kan vi identifiera mellan Coronakrisens konsekvenser för det sociala arbetet och dess målgrupper jämfört med tidigare kriser som exempelvis finanskrisen 2008/2009 eller den ekonomiska krisen på 1990-talet?

17 november, FORSA café nummer 4 "Barns och ungas röst – hörs den? Utmaningar och dilemman i den sociala barnavården" Johanna Thulin lektor vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, presenterar forskning om våldsutsatta barns tankar och vad som är viktigt för att de ska kunna berätta. Ragnhild Olsson chef för Barn- och familj och Maria Kläfverud socialsekreterare, båda i Tingsryds kommun, berättar och reflekterar kring socialtjänstens utmaningar i arbetet med att barn skall komma till tals

Nästa artikel