FORSA Mitt

Det finns i dagsläget ingen lokalförening för regionen Örebro-Västmaland. Om du är intresserad av att starta upp en lokalförening i detta område, kontakta Forsas ordförande för ytterligare information.