Bettan Byvald

2022 mottog Bettan Byvald FORSA-priset med motiveringen:

"Bettan Byvald samhällsengagemang och kritiska röst har fått stort genomslag och hennes namn är känt långt utöver det sociala arbetets fält. Hon är verksam i Angered och har bidragit till att skapa förutsättningar för dialog och skapa förtroende hos de som berörs av socialt arbete. Hennes arbete har också varit en inspirationskälla för socialarbetare, med ett stadigt fokus på relationen som bärande element i det sociala arbetet praktik. Bettan Byvalds arbete är modellskapande för hur ett professionellt socialt arbete kan utvecklas i lokalsamhället med utgångspunkt i tillit, relationer, långsiktighet och en självklar koppling mellan individ och samhällsnivå. Byvald har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. Kunskap som förvärvats i praktiken spelar en helt avgörande roll för utvecklingen av såväl praktiken som forskningen utbildningen i socialt arbete."