Styrelsen

FORSA:s styrelse väljs av årsmötet och träffas fyra gånger per år. Styrelsen har ett övergripande ansvar för de olika verksamhteerna och arbetar också för att utveckla verksamheten.

Ordförande: Alexandru Panican, alexandru.panican@soch.lu.se
Kassör: Lena Lernå lena.lerna@lnu.se
Sekreterare: Katarina Hollertz katarina.hollertz@gmail.com

Ordinarie ledamöter:
Syd: Annica Tempte
Småland: Jesper Johansson
Väst: Jayeon Lee
Norr: Eva Wikström
Stockholm: Ann-Sofie Bergman
Östergötland: Magnus Wiberg

Suppleanter:
Småland: Mikael Skillmark
Väst: vakant
Östergötland: Sofia Norlander
Syd: Heléne Hardenstedt
Norr: Jan Lindberg
Stockholm: Magdalena Elmersjö


Revisor 1: Ummis Jonsson
Revisor 2: Johan Lindgren
Revisorssuppleanter: Verner Denvall och Björn Andersson

Valberedning: Torbjörn Forkby och Sabine Gruber