Elisabet Näsman - mottagare av FORSA-priset 2015

2015 mottog Tidskriften Socionomen FORSA-priset med motiveringen: Professor Elisabet Näsman, verksam vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, tilldelas FORSA-priset 2015 för sitt arbete för barns rättigheter och för sitt engagemang för att utveckla det sociala arbetet till stöd för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Elisabet Näsmans forskargärning präglas genomgående av ett starkt engagemang för barns rättigheter. Hon har vid flera tillfällen tagit initiativ till projekt som varit inriktade mot samverkan med eller fortbildning av professionella som arbetar med frågor kring barns delaktighet, skydd och resurser.