Internationellt arbete

Forsa är anslutet till International Council for Social Welfare (ICSW)

Förbundet samverkar med andra FORSA-förbund i Norden. Bland annat arrangeras en internationell konferens varannat år. Nästa gång det sker är 2020 i Reykjavik. För mer information, se konferensens hemsida. Föreningarna i Norden ger, i samarbete med förlaget Routledge, ut tidskriften Nordic Social Work Research

För dig som vill veta mer om samarbetet mellan de nordiska FORSA-förbunden finns mer information en gemensam deklaration formulerad 2018: FORSA Joint declaration 2018