Symposier

Nationella symposier

Vartannat år anordnar Forsa ett två-dagars nationellt symposium och vartannat år ett en-dagars symposium.

Tidgare symposier

2019 Norrköping med temat Social förändring- (o)lika villkor

2016 Umeå med temat Migration,integration och etablering -Utmaningar och möjlighete

2015 Norrköping med temat Det globala i det lokala

2014 Norrköping med temat Tiggeri – vad kan jag göra som medmänniska och samhällsmedborgare?

2013 Stockholm med temat Brukarinflytande i forskning och praktik

2012 Göteborg med temat Ungdomar, marginalitiet och motstånd - en dag om social hållbarhet

2011 Norrköping med temat Människor, Möten, Makt

Nordiska symposier

Varannat år anordnas även ett nordiskt symposium av något av de nordiska ländernas FORSA-föreningar.

Kommande symposium

2020 Reykjavik - läs mer här

Tidigare symposier

2018 Helsingfors med temat Power and Social Work

2016 Köpenhamn med temat Decisions, outcome and change

2014 Malmö med temat På spaning efter det sociala arbetets kulturer