Kontakt med FORSA nationellt

Ordförande för Forsa nationellt är Alexandru Panican, han nås på alexandru.panican@soch.lu.se. Information om styrelsens sammansättning hittar du här

Kontakt med lokalföreningarna

Kontaktuppgifter till Forsas lokalföreningar hittar du här

Kontakt ang webbsidan

Om du har frågor eller synpunkter på webbplatsens utformning, vänligen kontakta webmaster Daniel Holm daniel.holm@lnu.se