Vad gör FORSA?

FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att

  • Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
  • Verka för utbyte på likvärdiga villkor
  • Stimulera till internationellt samarbete

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete.

FORSA består av ett riksförbund med ett antal lokalföreningar över hela Sverige, se länkarna allra högst upp på sidan.

För mer information om Forsa, se sidor nedan:

Forsas styrelse

Forsas stadgar

Symposier

Internationellt samarbete

FORSA-priset

Socialvetenskaplig tidskrift

Nordic Social Work Research

Forsas historia