Gunvor Andersson - mottagare av FORSA-priset 2007

2007 mottog Gunvor Andersson FORSA-priset med motiveringen: *Gunvor Andersson, FD i psykologi och professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Lunds universitet.

Långt innan barnperspektivet blivit ett begrepp inom socialt arbete och barnavård synliggjorde Gunvor Andersson utsatta barns villkor i samhället. Hennes forskning har i hög grad givit betydelsefull kunskap till socialtjänstens praktik.

Av Gunvor Anderssons forskning kan särskilt nämnas hennes unika longitudinella studie av barn placerade på barnhem. Med stort engagemang har hon kunnat ge en ovanligt god bild av både socialtjänstens insatser, barnen i den sociala barnavården och deras liv.

Gunvor Andersson har också en förmåga att på ett pedagogiskt och skickligt sätt inbjuda praktiker inom socialtjänsten till dialog. Hon har påvisat att erfarenhetskunskap och forskning kan förenas inom den sociala barnavården genom att beskriva aktuella teorier, relevanta för socialarbetare, både i skrifter och vid möten med praktiker.*