FORSA Norr

FORSA Norr vill skapa kontaktytor där kunskapsutbyten om det sociala arbetets praktik och forskning kan ske. Föreningen riktar sig till praktiker, forskare och studenter som verkar i Norr. I FORSA Norr ingår Västerbotten, Gävleborg, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Medelpad.

Som medlem får du bland annat Socialvetenskaplig tidskrift hemskickad till dig. Under "Lokala nyheter" och "Protokoll" blir du som medlem uppdaterad på vad som händer i föreningen och möjligheterna att medverka på olika evenemang. Vi finns även på Facebook, följ oss gärna HÄR.

OM MEDLEMSKAP

Så här gör du för att bli medlem i lokalföreningen Forsa Norr:

  1. Betala medlemsavgift till Forsa Norr, Plusgiro 490 57 37-5. Skriv ditt namn och Forsa Norr som meddelande. Medlemsavgiften är 345 kr/år, eller 175 kr/år för studerande och pensionärer.
  2. Registrera dig HÄR.

Ändra adressuppgifter OBS När du ändrar adress – anmäl den under medlemsuppgifter.

STYRELSEN FORSA Norr 2023:

Eva Wikström, ordförande Vakant kassör Ledamöter: Sanna Bergman Magnus Bergmark Gunilla Egonsdotter Jan Lindberg Anna Samén Bo Söderqvist Päivi Turunen Åsa Olofsson

Vid frågor får du gärna höra av dig till: eva.wikstrom@umu.se

Bakgrund till FORSA

Förbundet för forskning och praktik i socialt arbete (FORSA) bildades den 8 november 1984 i Lövånger där Bengt Börjeson valdes till dess första ordförande. Det var denna förening som idag går under namnet FORSA, och som sedan dess också utmynnat i sex lokalavdelningar samt systerorganisationer i våra nordiska grannländer.

Enligt § 2 i föreningens stadgar är målen • att främja utvecklingen inom det sociala arbetets område. • att verka för utbytet av kunskaper, erfarenheter och resultat mellan forskningens och det sociala arbetets praktik. • att befrämja forskarnas möjligheter till publicering. • att förbättra villkoren för forskningen och forskarutbildningen i socialt arbete. • att verka för positiva kontakter med forskningsråd och andra myndigheter. • att verka för internationellt samarbete mellan forskare i socialt arbete.

Läs mer om FORSAs historia här.

Nyheter

Forsa Norr bjuder in till en seminarieserie om fattigdom hösten 2023. Medverkande kommer att vara forskare, praktiker, samt representanter från den ideella och offentliga sektorn. Vid varje tillfälle ges tematiska presentationer om fattigdom samt avslutas med en paneldebatt.

Temaseminarier om fattigdom – hösten 2023

Inbjudan till Forsa Norr (PDF)

Gratis medverkan, föranmälan krävs. Vad är fattigdom i Sverige idag?

Anmälningslänk till Seminarium 1: Matfattigdom och hushållsekonomi i kris 5/9

Anmälningslänk till Seminarium 2: Matfattigdom och hushållsekonomi i kris 2/10

https://forms.office.com/e/9KdxgYKzQJ

Anmälningslänk till Seminarium 3: Skuldsättning, rådgivning och ekonomiskt våld 7/11

https://forms.office.com/e/bVp3jPR503

Anmälan till Seminarium 4: Skyddsnäten i Sverige – panelsamtal: Förr, nu och i framtiden! 5/12 https://forms.office.com/e/npCQamaRzz

Protokoll styrelsemöten