Ruth Wächter - mottagare av FORSA-priset 1996

1996 mottog Ruth Wächter FORSA-priset. Ruth föddes 1921 i Oldenburg, Tyskland. Hon erlade socionomexamen 1955 och utsågs 2005 till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 2005. Hon var yrkesverksam bland annat som socialassistent, utredare i 1972 års socialutredning samt som socialinspektör.