Tidskriften Socialpolitik - mottagare av FORSA-priset 2004

2004 mottog Tidskriften Socialpolitik FORSA-priset med motiveringen:

Tidskriften Socialpolitik är en angelägen tidskrift om sociala, ekonomiska och politiska frågor med stark relevans för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetet och välfärdssektorn. Socialpolitik har modet att skildra väsentliga sammanhang, förståndet att ifrågasätta maktens piruetter och uthålligheten att vara ständigt aktuell. Tidskriftens reportage, krönikor, artiklar, recensioner och faktaförmedling spänner över allt från människors utsatthet och ojämlika livsvillkor till vård- och behandling, statliga utredningar och forskning. Kritik och klarsyn, engagemang och empati förenar bild och text i en välkomponerad helhet.