Nordic Social Work Research

2011 lanserades den samnordiska vetenskapliga tidskriften Nordic Social Work Research.

Tidningen är ett samarbete mellan FORSA i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och förlaget Routledge. Mer information om tidskriften finner du på dess hemsida