Peter Westlund - mottagare av FORSA-priset 2000

2000 mottog Peter Westlund FORSA-priset med motiveringen: Peter Westlund har vågat steget att oberoende av status och utbildningsnivå möta praktiskt verksamma inom socialt arbete som jämlikar i en systematisk och kunskapssökande dialog. Han har visat ett genuint intresse för praktikens bekymmer och behov och ansett sig inte bara ha något att tillföra utan också att lära av de yrkesverksamma och hjälpsökande.