Alain Topor - mottagare av FORSA-priset 1998

1997 mottog Alain Topor FORSA-priset med motiveringen:

Alain Topor har gjort betydande insatser för att lyfta fram sociala faktorers betydelse i psykiatrisk vård, bl a genom att vara en förmedlare av utvecklingstendenser utanför Sveriges gränser. Han har kombinerat forskning och praktik på ett sådant sätt att det tydligt syns i avinstitutionaliseringen av svensk psykiatrisk vård. Både i skrift och i handling har han under ett stort antal år bidragit till att forskning och praktik befruktat varandra i klienternas och personalens tjänst i den psykiatriska vården.