FORSA Småland

Vill du bli medlem i FORSA Småland? Registrera dig via bli.medlem.forsa.nu

Plusgirokonto: Medlemsavgift till FORSA Småland betalas via Plusgirokonto, 14 13 73 - 1.

Ändra adressuppgifter OBS När du ändrar adress – anmäl den under medlemsuppgifter Bli medlem

Ordförande

Jesper Johansson
(jesper.johansson@lnu.se)

Vice ordförande

Angelica Florin
(angelica.florin@rjl.se)

Sekreterare

Maria Alm
(mia.fagersta@icloud.com)

Kassör

Maria Wolmesjö
(maria.wolmesjo@hb.se)

Styrelseledamöter

Mats Anderberg
(mats.anderberg@lnu.se)

Sofia Enell
(sofia.enell@lnu.se)

Håkan Cansund
(hakan.cansund@helamanniskan.se)

Ulrika Börjesson
(ulrika.borjesson@jonkoping.se)

Frida Andréasson
(frida.andreasson@lnu.se)

Anna Fritzheimer
(anna.fritzheimer@gislaved.se)

Martina Jensen
(martina.jensen@lnu.se)

Revisorer

Magnus Wallinder
(nusder_1011@hotmail.com)

Lena Lernå
(lena.lerna@lnu.se)

Revisorsuppleanter

Petra Höglund
(petra.hoglund1@gmail.com)

Anders Göransson
(anders.goranson@vaxjo.se)

Valberedning

Åsa Söderkvist Forkby
(asa.soderqvist@lnu.se)

Lottie Giertz
(lottie.giertz@lnu.se)

Martin Kvist
(martin.kvist@lnu.se)

Protokoll

2024-05-21 FORSA Småland Protokoll Styrelsemöte

2024-04-09 FORSA Småland Protokoll Styrelsemöte

2023-10-26 FORSA Småland Protokoll Styrelsemöte

FORSA Småland bjuder in till FORSA-café!

Så snart nästa FORSA-café är färdigplanerat kommer information att läggas ut här. Håll utkik!

FORSA Småland bjuder in till Digitalt FORSA 30 maj 2023 om barnfattigdom ............

Protokoll och brev till medlemmar finns kan ni hitta genom att klicka på...

FORSA Småland har haft fyra utåtriktade FORSA Caféer under 2021 (samtliga har varit digitala dels som en anpassning till Covid 19 pandemin och dels som ett sätt att kunna locka fler seminariedeltagare från olika delar av Småland och även andra delar av landet).

FORSA Café den 8/3, Temat var: ”Uts...