Välkommen till #lokalaperspektiv2022

Inför valet 2022 bjöd FORSA Väst och samarbetspartners in till en serie med konstruktiva och kritiska samtal om våra mest angelägna socialpolitiska frågor. FORSA Väst var initiativtagare till samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som arrangerades i samarbete med Högskolan Väst, Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet och Tidskriften Socialpolitik. För samtalsserien fick vi finansiering av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

HÄR mer om varför vi i FORSA Väst valt att bjuda in till samtal inför valet 2022. Anna Ryan Bengtsson, ledamot och initiativtagare till samtalsserien, blir intervjuad av Tidskriften SocialPolitik.

Följ oss också gärna på Facebook

Nu har du möjlighet att ta del av samtalen i efterhand! Nedan har vi publicerat information, artiklar, inbjudningar och reflektioner.

SAMTAL 7 - Om det sociala arbetes framtid- 19 september 2022

Det sjunde och avslutande samtalet efter valet. Socionomstudenter och andra intresserade av socialt arbete, välkommnades till en heldagskonferens på Institutionen för socialt arbete i Göteborg den 19 september. Riksdagsvalet 2022 intensifierade debatten om socialt arbete och dess funktioner i dagens Sverige. Med avstamp i valresultatet anordnades konferens där vi tillsammans med socionomstudenter diskuterade förutsättningar, utmaningar och möjligheter för socionomer och socialarbetare i framtiden. På konferensen deltog ca 70 personer.

Konferensen innehåll i korthet: Axel Jensen (Vision) Josefin Johansson (SSR), Sandro Fridlizius, (VAGG) inleder dagen med att presentera svenska modellen, socialt arbete som profession och lokala förutsättningar för fackligt arbete i Göteborg. Därefter får vi lyssna till Daniel Andersson (Rädda Barnen), Cecilia Heule (Socialhögskolan Lund) Sofia Laveborn (SFSA) och Hajar Alsaidan (Hoppet i Hammarkullen), och Ann-charlotte Lilja (Kompetens- och arbetsförvaltningen vid Falköpings kommun). Vi genomför rundabordssamtal med panelisterna och socionomstudenter. Helena Mäki, ordförande för FORSA Väst avslutar dagen med representanter från FORSA, GU och Socialpolitik Katarina Hollertz, Zulmir Becevic, Sara Hultqvist och Erik Hägg.

Inbjudan till konferens.pdf

SAMTAL 6 - Tema demokrati i Göteborg - 10 september 2022

Den 10e september anordnades seriens sjätte samtal, denna gång på Blå Stället i Angered. Med en dag kvar till riksdagsvalet fokuserade samtalet på demokrati, politik och socialt arbete. Vilken roll har det sociala arbetet i det demokratiska samhället, och hur påverkar vårt politiska klimat denna roll? Med ett fokus på ungdomar och unga vuxna ville FORSA Väst öppna upp för diskussion kring det sociala arbetets utmaningar och möjligheter i dagens samhälle, och hur vi på bästa sätt kan bemöta dessa. Tillsammans med fem talare från akademin, skolväsendet, civilsamhället och socialtjänsten bjöd vi in till ett nyanserat och öppet samtal. Samtalet arrangeras i samarbete med Blå Ställets Demokratidag.

Samtalets deltagare bestod av Evelyn Khoo, professor i socialt arbete vid Göteborgs Universitet, Abdullah Almasri, ordförande för Islamiska Föreningen i Angered, Linnea Lindquist, politiskt oberoende skoldebattör, Andreas Wettergren, enhetschef för UngAngered vid Socialförvaltningen Nordost samt Eva Loström, processledare för Skolan som arena i Lövgärdet.

Inbjudan FACEBOOK

SAMTAL 5 - Tema migration i Härryda - 23 augusti 2022

Den 23 augusti anordnades seriens femte samtal i Mölnlycke kulturhus, Härryda och denna gång med tema migration på agendan. Under de senaste decenniet har debatten kring migration och asylrätt hårdnat och polariserats, och kriget i Ukraina är bara det senaste exempel på hur utsatta grupper ställs emot varandra. Hur kan samtida skeenden och migrationspolitiska spänningar förstå utifrån principer som folkrätt, rätten till asyl och vilket ansvar har stat och kommun i dessa frågor?

FORSA Väst bjöd in till ett panelsamtal med representanter från akademin, politiken och civilsamhället i syfte att utifrån forskning och lokala erfarenheter diskutera migrationens konsekvenser. Med fokus på Härryda kommun adresserar vi flyktingmottagandets möjligheter och utmaningar och svensk migrationspolitik i en lokal kontext. Kvällen inleddes med forskarpresentationer av Caroline Östman, lektor på Karlstads universitet, och Markus Hertz, lektor på Göteborgs universitet. Därefter följde en paneldiskussion tillsammans med Patrik Linde (S), kommunalråd i Härryda, Karin Meyer från frivilligorganisationen Agape och Sara Edvardson Ehrnborg, tf enhetschef på Centrum för flerspråkigt lärande i Härryda och grundare för yrkes- och volontärsnätverket #vistårinteut. Avslutningsvis öppnades samtalet upp för frågor och reflektioner från publiken. Panelsamtalet modererades av Jesper Johansson, docent vid Linnéuniversitetet.

lokalaperspektiv2022 tema migration.pdf

FACEBOOK EVENT

SAMTAL 4 - Tema socialhållbarhet i Tranemo - juni 2022

Söndagen den 12e juni samlades ett trettiotal nyfikna personer till samtal i Gula Huset i Uddebo, en gammal lagerbyggnad som på senare år fått nytt liv som café, loppmarknad och aktivitetslokal för Uddebos invånare. Från att ha varit en nedgången utflyttningsort i likhet med många andra bruksorter runt om i Sverige har Uddebo under det senaste decenniet upplevt en stark befolkningstillväxt och renässans. Genom inspirerade eldsjälar, billiga fastigheter och en gemensam vision om ett hållbart och inkluderande samhälle har Uddebo upplevt en stark pånyttfödelse. Samtalet inleddes av Margareta Carlén, filosofie doktor i pedagogik och Marita Flisbäck, professor i sociologi från Borås Högskola, som tidigare har forskat om de drivkrafter och motivationer som existerar i Uddebo och dess invånare. Under det timslånga samtalet diskuterade därefter deltagarna, däribland kommunpoeten Jimmy Alm, de förutsättningar och utmaningar som existerar i Uddebos nuvarande och framtida utveckling.

Inbjudan: Inbjudan hållbarhet och välfärd 12 juni.pdf

Facebookevent

SocialPolitik har gjort ett reportage efter samtalet: Kollektiv gemenskap nu och i framtiden

SocialPolitik har gjort ett reportage inför samtalet med Caroline Bergmann:

"Kanske är det förmågan att skapa olika trygga och förtroendefulla sammanhang som är det speciella för den lilla orten Uddebo. – Det är solidariskt och tillåtande och vi gör mycket tillsammans. Det kanske skiljer oss från normen, säger Caroline Bergmann, en av initiativtagarna. https://socialpolitik.com/2022/06/08/vill-uppmuntra-fler-att-samskapa-sitt-samhalle/

Eventet: https://www.facebook.com/events/1073484336582829/?sfnsn=mo

SAMTAL 3 - Tema ungdom och landsbygd i Svenljunga - 4 maj 2022

Den 4e maj bjuder vi in till samtal om att vara ung på landsbygden i Svenljunga! Den urbana normen har länge varit stark, men bilden av landsbygden förändras ständigt och den urbana normen utmanas allt mer. Christel Avendal är lektor på Lunds universitet och har forskat om ungas liv på landsbygden och hur landsbygdsunga gör sin vardag meningsfull och rolig. Genom samtalet och Christels forskning hoppas vi kunna bidra till en ny förståelse av landsbygdens roll i det nutida Sverige.

Samtalet kommer att inledas med en presentation av Christels forskningsarbete. Därefter följer ett panelsamtal med ungdomar och fritidsledaren Ida Ferger från ”Ung i Svenljunga”, Stina Nilss (ordförande för RFSL, Sjuhärad) och Torsten Lindh (ledamot i Svenljunga kommunfullmäktige (S) samt ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden). Vi avslutar med ett öppet samtal där publiken bjuds in för att dela sina tankar och erfarenheter.

Unga i landsbygder är vår tids viktigaste målgrupp för att vi ska kunna bevara och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Landsbygdens roll och ungas situation angår därför oss alla, och genom ett öppet samtal som detta kan nya insikter och idéer ta form.

Vi bjuder på fika! Samtalet är öppet för alla och ingen anmälan krävs.

Inbjudan #lokalaperspektiv2022 tema ung på landsbygd den 4 maj

Facebook-event

SAMTAL 2 - Omsorg och moral - Om åldrande i ett av världens rikaste länder - 23 mars 2022

Kvällen den 23 mars anordnades det andra samtalet I FORSA Västs serie #lokalaperspektiv2022 i Trollhättan med temat ”Omsorg och moral – om åldrande i ett av världens rikaste länder”. Panelsamtalet, som hölls i Högskolan Västs lokaler, inleddes av Magdalena Elmersjö, docent på Södertörns Högskola och ledamot i regeringens äldreforskarråd, där hon presenterade den senaste forskningen inom ämnet. Därefter följde ett öppet och reflekterande samtal mellan panelens deltagare; Barbro Gustavsson, Präst i Svenska Kyrkan – Trollhättan, Rasken Andreasson, känd för sitt långvariga arbete med Verdandi samt Wilma Hollertz och Sanna Nilsson, studenter på Högskolan Väst. Under samtalets andra hälft bjöds även publiken, totalt 15 personer, in i samtalet, med reflektioner och funderingar från bland annat kommunpolitiker, anhörigstödjare samt en före detta brevbärare.

Tillit eller otrygghet – samtal om äldreomsorgen Tidsskriften SocialPolitik, som är en av våra samarbetspartners i samtalsserien #lokalaperspektiv2022, har nu publicerat ett reportage om vårt senaste samtal i Trollhättan.

Inför eventet gjorde SocialPolitik en intervju med Magdalena Elmersjö: Relationer ger kvalitet i äldreomsorgen

INBJUDAN (Uppdaterad inbjudan 220316) Inbjudan lokalaperspektiv2022 tema omsorg och moral den 23 mars

(Tidigare inbjudan, ej uppdaterad: INBJUDAN - Omsorg och moral )

Facebook-event - Omsorg och moral

Varmt välkommen!

SAMTAL 1 - Barnfattigdom - 27 januari 2022

Den 27 januari bjöd FORSA Väst med samarbetspartners in till det första samtalet i serien #lokalaperspektiv2022 - tema barnfattigdom i Nordöstra Göteborg. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, presenterade 2021 års rapport om Barnfattigdomen i Sverige, och med föredraget som grund fördes sedan ett samtal med Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen, Samira Abutaleb Rosenlundh, Rädda Barnen Göteborg och Kojo Ansah-Pewudie, vice ordförande i Socialnämnd Nordost. Samtalet sändes digitalt på Zoom och modereras av Zulmir Bečević, lektor och forskare vid Göteborgs Universitet. I samtalets senare kom deltagare på zoom med reflektioner och frågor till panelen. Vi var över 80 deltagare som deltog i samtalet.

"Växande barnfattigdom tas inte på allvar" SocialPolitik 220221

INBJUDAN - Barnfattigdom

Facebook-event Barnfattigdom