Rosmari Eliasson-Lappalainen - mottagare av FORSA-priset 2013

2013 mottog Rosmari Eliasson-Lappalainen FORSA-priset med motiveringen:

*Med sitt engagemang för forskning och människors vardag och livsvillkor inspirerar Rosmari Eliasson-Lappalainen såväl forskare och studenter som praktiker. Hon har haft utomordentligt stor betydelse för den nordiska äldreomsorgsforskningen, särskilt kan nämnas hennes engagemang för och medvetenhet om vikten att synliggöra både de äldres/brukarnas vardag och personalens arbetsvillkor.

Hennes bidrag till den socialvetenskapliga forskningen i Sverige är mycket stor. Boken Forskningsetik och perspektivval från 1987/1995 har betytt mycket för generationer av studenter och forskare, både som inspiration och ögonöppnare. Här betonar Rosmari framför allt vikten av den socialvetenskapliga forskningens ansvar att lyfta fram utsatta parters perspektiv, och hon uppmanar studenter och forskare att vara nyfikna och kritiska. Hon gör de stora sammanhangen begripliga genom att koppla dem till en vardag vi alla känner igen.*