Pockettidskriften R - mottagare av FORSA-priset 1994

1994 mottog Pockettidskriften R FORSA-priset. Tidskriften grundades 1970 av Hans Nestius och har tidigare mottagit Stora Journalistpriset 1977, Vilhelm Moberg-stipendiet 1979.