Nyheter

FORSA Småland bjuder in till Digitalt FORSA-café! 1/10

Se inbjudan: Inbjudan till FORSA Smålands Café om socialt arbete 2024-10-01

Satsning på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Förra hösten togs ett gemensamt initiativ att lyfta fram socionomers vidareutbildningsbehov. Socionomutbildningarna i landet (FSSOC), tillsammans med fack (Akademikerförbundet SSR), Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och För...

Presentationer från FORSA eventet Utredningen om en hållbar socialtjänstlag

Den 17 juni FORSA arrangerade ett zoom-seminarium om förslaget till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Medverkade gjorde Margareta Winberg, särskild utredare och Martin Börjesson, docent, Ersta Sköndal, som gjort en kritisk...

Nordisk Forsa-konferens i Reykjavik
De nordiska Forsa-föreningarna arrangerar regelbundet gemensamma konferenser. 2020 var den planerad till Reykjavik, Island. På grund av covid-19 skjöts konferensen fram till 2021. De lokala arrangörerna framför följande meddelande:

"Dear colleagues, As many o...

Evenemang online

Som en anpassning till covid19-pandemin har evenemang som arrangeras av FORSAs lokalföreningar kommit ske i digital format. Det positiva med denna digitalisering är att evenemangen blir öppna för deltagare oberoende av avstånd.

Digitala evenemang kommer presenteras på denna sida...

UTREDNINGEN OM EN HÅLLBAR SOCIALTJÄNSTLAG - INBJUDAN OCH PROGRAM DEN 17 JUNI 2021

Ta chansen att lyssna och ställa frågor till Margareta Winberg, särskild utredare som på regeringens uppdrag arbetat med att ta fram förslaget för en moderniserad socialtjänstlag, och Martin Börjeson, forskare och do...

Remiss Framtidens socialtjänst

Medlemmar ur Forsas riksstyrelse har formulerat ett svar till slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47). Du finner svaret via följande länk

Film från Forsas ordförande

Den 12 oktober genomfördes Socionomdagen, ett digital evenemang, av Socionomsektionen vid Linköpings universitet. Alexandru Panican, ordförande för Forsas riksstyrelse deltog via ett inspelat inlägg. Det går att se via spelaren nedan:

Vinnare utsedd av 2020 års FORSA-pris

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut av FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete). Pristagaren får även 10 000 kronor.

Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. De...

Forsa Östergötland har publicerat en föreläsning av Gustaf Marcus med titeln "En normal människa? Normaliseringen sedd genom skönlitteraturen runt sekelskiftet 1900". Den finns att ta del av via Forsa Östergötlands sida

Socialvetenskaplig tidskrift - Temanummer om kritiskt socialt arbete
Socialvetenskaplig tidskrift planerar att ge ut ett temanummer om kritiskt socialt arbete. Mer information finner du på tidskriftens hemsida: Socialvetenskaplig tidskrift

2018 fastslog alla nordiska FORSA-föreningar en gemensam deklaration. Den finns att läsa via följande länk: FORSA Joint declaration 2018

Forsa Riks kallar till årsmöte

Forska Riks kallar till årsmöte i Norrköping, fredagen den 27 mars 2019 kl. 15:00 – 18.00.

Adress: Bredgatan 33, Kåkenhus, Campus Norrköping, lokal K6A.

Dagordningen hittar du här

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Forsa Riks

Nu finns ett nytt nummer av Socialvetenskaplig tidskrift tillgängligt. Det är ett temanummer med titeln Välfärd. För mer information om innehållet, gå in på Socialvetenskalig tidskrifts hemsida

Inbjudan till bokrelease – ”Renässans för socialpedagogik? En bok om socialpedagogisk bildning” - i samband med FORSA Östergötlands årsmöte
25 februari 2020, Norrköping. Mer information finns via denna länk: Inbjudan Bokrelease och årsmöte FORSA Östergötland 25 feb 2020.pdf