Socialvetenskaplig tidskrift

Forsa är utgivare av Socialvetenskaplig tidskrift. Det är en svenskspråkig tidskrift som riktar sig till läsare intresserade av sociala frågor, med särskilt fokus på Socialt Arbete. Redaktionskapet cirkulerar mellan landets Socialhögskolor. Mer information om tidskriften, samt kontaktuppgifter till redaktionen, hittar du på tidskriftens hemsida

Utgivning 2022

Redaktionen för SVT har följande utgivningsplan för SVT gällande år 2022: Nr. 1/2022 - mars 2022 Nr. 2 - juni 2022 Nr. 3 - september 2022 Nr. 4 - december 2022

Samarbetspartners

Tidskriften möjliggörs genom publiceringsbidrag från Forte samt samtliga 19 lärosäten i landet med socionomutbildning:

 • Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
 • Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
 • Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
 • Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke/Marie Cederschiöld Högskola
 • Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet
 • Institutionen för samhällsvetenskaper, socialt arbete, Södertörn högskola
 • Akademin för hälsa, våld och välfärd, Avdelningen för socialt arbete, Mälardalens högskola
 • Avdelningen för socialt arbete, Jönköping university
 • Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
 • Akademin för hälsa och välfärd, avdelningen för samhälle och välfärd, socialt arbete, Högskolan i Halmstad
 • Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
 • Vård, medicin och socialt arbete, Högskolan Dalarna
 • Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan Väst
 • Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet
 • Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet
 • Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Avdelningen för Socialt Arbete, Högskolan i Gävle