Barbro Lennéer-Axelson - mottagare av FORSA-priset 2002

2002 mottog Barbro Lennéer-Axelson FORSA-priset med motiveringen:

Barbro Lennéer-Axelson har utsetts till FORSA-pristagare därför att hon under lång tid skapat kreativa kopplingar mellan forskning, undervisning och praktik i socialt arbete. Såväl i tal som i skrift präglas Barbros framställning av en förening mellan analytisk klarsyn och livsbejakande pedagogik. Detta gäller oavsett om ämnet är manlig kriskommunikation, kärlekens utvecklingsstadier eller arbetslivets maktrelationer. Denna kommunikativa förmåga har gett Barbro Lennéer-Axelson en bred publik. Hon har i hög grad bidragit till att sprida kunskap om socialt arbete långt utanför de akademiska och professionella sammanhangen. Under senare år har Barbro lagt ner stor energi på ett viktigt internationellt arbete, bland annat för att etablera sociala stödinsatser för utsatta kvinnor i fattiga delar av världen.